Nikdy nevíš, kdy to přijde
Zobrazit menu   MENU

3. Ukládání dat

V minulém díle jsme si vytvořili tabulku knihy se kterou nyní budeme dále pracovat.

Ke vkládání dat použijeme příkat INSERT, který má základní syntaxi:
INSERT INTO `tabulka` 
(`nazev sloupce`, `nazev sloupce`)
VALUES
('hodnota', 'hodnota');

V závorkách uvedeme jednotlivé sloupce (pořadí si můžeme zvolit) a v druhé páru závorek poté hodnoty, které se mají uložit do daného sloupce. Pořadí hodnot a sloupců vůči sobě musí odpovídat. Musí být samozřejmě stejný i jejich počet.

Nemusíme uvádět všechny sloupce tabulky, pokud u daných sloupců máme nastaveno že mohou obsahovat NULL hodnoty nebo mají nastaveny výchozí hodnoty.


Pokud chceme vložit více řádku najednou, nemusíme opakovat celý dotaz, ale pouze přidat další sadu hodnot:
INSERT INTO `tabulka` 
(`nazev sloupce`, `nazev sloupce`)
VALUES
('hodnota', 'hodnota'),
('hodnota', 'hodnota'),
('hodnota', 'hodnota');


Musíme také dbát na to, aby vkládané hodnoty odpovídali datovému typu sloupce. Pokud vložíme nevhodná data, výsledek záleží na konkrétních datových typech. Pokud to sloupce s typem varchar vložíme číslo, nebo desetinné číslo, nic se nestane, protože i to se dá reprezentovat jako řetězec a MySQL do něho hodnotu převede. Pokud bychom se ale pokusili o opačnou situaci a vložili řetezec do int sloupce, řetězec se zahodí s vloží se východí hodnota (nejspíše 0).

Na závěr si ukážeme vložení konkrétních dat do naší tabulky knihy
INSERT INTO `knihy` 
(`kniha_id`, `nazev`, `isbn`, `autor`, `pocet_stran`)
VALUES
('1', 'Duna', '978-80-269-0517-2', 'Frank Herbert', '592'),
('2', 'Stmívání', '978-80-252-1332-1', 'Stephenie Meyer', '408');


V příštím díle se podíváme na to, jak již jednou uložená data v databází později aktualizovat.


Další díly tutoriálu

1. Základní datové typy
2. Vytvoření tabulky
3. Ukládání dat
4. Aktualizace dat
5. Mazání dat