Nikdy nevíš, kdy to přijde
Zobrazit menu   MENU

1. Základní datové typy

Než začneme pracovat se samotnou databází, potřebujeme si ujasnit pojem datový typ. Každý sloupec v MySQL tabulce má při vytváření tabulky určen přesně jeden datový typ. Ten určuje, jakých hodnot může položka nabývat, jaká má omezení a jaké oprace s ní budeme moci provádět.

V tomto článku si zrychleně projdeme pouze ty nejzákladnější, abychom s nimi mohli co nejdříve pokračovat v dalších dílech tutoriálu. Další datové typy pro MySQL si přiblížíme později v dalším samostatném článku.


INT - základní číslo

Datový typ INT je vhodný pro běžné ukládání (i větších) celých čísel. Rozsah hodnot je −2147483648 až 2147483647 (nebo 0 až 4294967295 pokud nechceme používat záporná čísla) což je pro obvyklé použití naprosto dostačující.


VARCHAR - kratší řetězec

Typ VARCHAR může nabývat délky 0-255 znaků. V případě pokusu o uložení delšího řetezce se přesahujicí znaky "ořežou". VARCHAR je vhodný pro ukládání kratších řetezců, u kterých nemusíme dopředu znát přesnou délku.


TEXT - dlouhý řetězec

TEXT se hodí pro ukládání delších textů (až několik desítek tisíc znaků).


S těmito třemi základími datovými typy si prozatím vystačíme, abychom mohli vytvářet a pracovat s našimi prvními MySQL tabulkami.Další díly tutoriálu

1. Základní datové typy
2. Vytvoření tabulky
3. Ukládání dat