Nikdy nevíš, kdy to přijde
Zobrazit menu   MENU

2. Vytvoření tabulky

V druhém dílu MySQL tutoriálu se konečně dostaneme k práci s databází a vytvoříme si naše první tabulky. Pro další pokračování se předpokládá, že máte přístup k nějaké MySQL databázi, nad kterou můžete spouštět své dotazy.

Abychom mohli v databázi provádět cokoliv dalšího s daty, musíme si nejdříve vytvořit tabulky ve kterých budou data uložena. K vytvoření tabulky i všem dalším činnostem budeme používat jazyk SQL (Structured Query Language). Ten kdysi vznikl v IBM se záměrem komunikovat s databází jazykem podobným angličtině. Proto když se podíváme na nějaký SQL dotaz, tak s trochou představivosti a znalostí angličtiny lze pochopit co je smyslem i bez znalosti SQL.


Vytvoření tabulky knihy

Pro naše účely budeme používat tabulku knihy (naše malé goodreads :) a později další tématicky obdobné, protože právě knihy se velice hodí pro demonstraci mnoha vlastností MySQL.

CREATE TABLE `knihy` (
`kniha_id` int(10),
`nazev` varchar(100),
`isbn` varchar(20) ,
`autor` varchar(100),
`pocet_stran` int(4)
);


Spuštěním tohoto příkazu nad naší databází vytvoříme vytvoříme naší první tabulku knihy, se sloupci:
- kniha_id - celočíselná hodnota
- nazev - rětězec o maximální délce 100 znaků
- isbn - rětězec o maximální délce 20 znaků
- autor - rětězec o maximální délce 100 znaků
- počet stran - celočíslná hodnota

Zastavme se u celočíselného sloupce kniha_id. Ten nám obecně slouží jako primání klíč tabulky (ač tak v dotazu není nestaven, syntaxe pro nastavení bude rozebrána později). Každá tabulka by měla mít sloupec, který slouží jako primární klíč, jehož hodnota pro každý řádek bude unikátní. To nám umožní pracovat s jakýkoliv konkrétním řádkem. Pokud bychom v našem případě chtěli tento primární klič vypustit a identifikovat knihy například podle názvu, nebylo by to rozumné, protože se snadno může stát, že narazíme na více knih se stejným názvem.

Stejným způsobem si můžeme vytvořit tabulky další s libovolnými sloupci. Je vhodné dodržovat stejný styl pojmenování jak sloupců, tak tabulek (například prefix, jazyk).


Odstranění tabulky

Až budete chtít ve své databázi uklidit, tabulku snadno smažete příkazem:
DROP TABLE `knihy`;


Je dobré znát příkazy pro vytváření a rušení tabulek, v praxi je ale nejspíše příliš používat nebudete. Ve většině případů je snažší a přehlednější využívat grafického rozhraní softwaru, který pro přístup k databází používate (phpMyAdmin, Adminer) a tabulky si "naklikat"


Modifikátory sloupců

V předchozím případě jsme si vytvořili pouze základní sloupce bez dalších vlastností. Při vytváření (případně jiným způsobem později) můžeme přidat ke sloupcům modifikátory. Obecná syntaze pro každou tabulku je tedy: název typ modifikatory. Detailnější informace o modifikátorech naleznete v samostatném článku.

Pozdější úprava sloupců

Po vytvoření můžeme libovolně do tabulky přidávat nové sloupce, upravovat současné nebo je smazat. V tuto chvíli považuji za zbytečné zde detailněji rozebírat příkazy k tomu určené, protože v naprosté většině případu je jednodušší k takovému účelu využívat grafické rozhraní.

V dalším dílu tutoriálu se podíváme na vložení prvních dat do naší knižní tabulky.Další díly tutoriálu

1. Základní datové typy
2. Vytvoření tabulky
3. Ukládání dat
4. Aktualizace dat