Nikdy nevíš, kdy to přijde
Zobrazit menu   MENU

4. Co je to REST API

Tento díl Node.js tutoriálu bude opět trochu více teoretický. Pokud jste ale nikdy nepracovali s REST API, určitě ho nepřeskakujte, stručně si vysvětlíme vše důležité. REST je obecný pojem, nejde o něco pevně spjatého s Node.js.

REST je architektura pro webové API, která za posledních 20 let získala velkou popularitu. Zkratka znamená Representational State Transfer a jejím autor je Roy Fielding, což je mimochodem také spoluautor protokolu HTTP. REST je orientován datově, nespouštíme tak vzdálené procedury jako u SOAP, ale pracujeme přímo s daty (zdroji). Všechny tyto zdroje mají unikátní identifikátor (URI) a jsou definovány čtyři základní metody pro práci s nimi.

Pro tyto čtyři metody pro které se používá zkratka CRUD. Create, Retrieve, Update a Delete:

Pomocí těchto metod můžeme kompletně spravovat data uložená na serveru. Každá metoda vrací nějaký návratový stav, kompletní přehled HTTP stavů naleznete na wikipedii. Téměř vždy je třeba používat ještě autentizaci (pro kontrolu, že je požadavek oprávněný), jde ale o složitější téma, které není předmětem tohoto článku.

Ještě je třeba zmínit formát dat, který z REST API získáme. Nejčastěji se využívá kombinace s formátem JSON - JavaScript Object Notation. Jde vlastně o řetězec, v němž může být zapsán libovolný objekt či pole v neomezené hierarchii. Naprostá většina současných programovacích jazyků umožňuje snadný převod objektů a jiných datových struktur od formátu JSON a zpět.

Pro práci s REST API je vhodné využívat nějaký software, který umí serveru zasílat libovolné požadavky. V naprostých začátcích nám postačí obyčejný prohlížeč, ale pro cokoliv prokročilejšího budeme potřebovat lepší nástroj. Doporučuji velmi kvalitní program Postman, který dokáže zaslat libovolný požadavek. Každé volání si můžete uložit pro pozdější opakované užití, nebo třeba sdílet v týmu.

Tolik k teoretickým základům a v příštím díle si již svoje první REST API sami vytvoříme.

Hledáte webový hosting? Doporučujeme:
Další díly tutoriálu

2. Hello world!
3. Balíčkovací systém NPM + package.json
4. Co je to REST API
5. REST API: Založení projektu a první endpoint
6. REST API: Vytvoření endpointů POST, PUT a DELETE