Nikdy nevíš, kdy to přijde
Zobrazit menu   MENU

1. Co je to Node.js + instalace

Node.js je softwarový systém pro vytváření zejména serverových aplikací. Cože? JavScript na serveru? Ano, před zhruba 10 lety, kdy projekt vznikl šlo o takřka kacířskou myšlenku. V dnešní době už takový rozruch nevyvolává a lidé si na serverový JavaScript zvykli.

Hnacím motorem Node.js je javascriptový interpret V8 z prohlížeče Google Chrome rozšířený o další vrstvu v C++, která poskytuje operace, které samotný JavaScript neumožnuje (event loop, I/O operace atd.). Serverovou část webu si nejčastěji spojujeme s PHP. Node.js je určen ke stejným věcem jako PHP, ale přistupuje k nim zcela jinak. Důraz je kladen zejména na škálovatelnost, tedy možnost obsluhovat různý počet klientů zároveň.

PHP sekvenčně zpracovává jednotlivé příkazy, kdy každý blokuje vykonání dalšího kódu, dokud není dokončen. Takový postup má některé výhody, ale pokud jde o výkon, je neefektivní. Node.js oproti tomu využívá asynchronní přístup. Jde o tzv. událostmi řízený, neblokující I/O model. To znamená, že všechny I/O operace jsou vytvořeny tak, aby neblokovaly server. Za běhu se tak vytváří fronta událostí, které se postupně volají ve stejném pořadí, v jakém do ní byly vkládány. Zpracovávány jsou pak nezávislými vlákny. Tolik jen lehce k teorii a pojďme se pustit do instalace.


Instalace Node.js

Inslatace je velmi snadná, z oficiální stránek si stáhneme instalátor. Ten spustíme a po projití jednoduchého průvodce instalací máme úspěšně připravený Node.js na našem počítači.Abychom vyzkoušeli zda-li je vše připraveno, můžeme v příkazové řádce spustit

node -h

Jde o příkaz, který nám vypíše nápovědu. Pokud nám příkazový řádek zahltil dlouhý text popisující všechny možné parametry, máme úspěšně nainstalováno. Tím v prvním díle tutoriálu skončíme a hned příště si vyzkoušíme náš první kód v Node.js

Hledáte webový hosting? Doporučujeme:
Další díly tutoriálu

1. Co je to Node.js + instalace
2. Hello world!
3. Balíčkovací systém NPM + package.json