Nikdy nevíš, kdy to přijde
Zobrazit menu   MENU

15. Operace nad vybranými daty

MySQL nám nabízí velké množství funkcí, kterými můžeme upravit data, která pomocí SELECT získáme z naší databáze. Většinu z nich je možné nahradit až samotným zpracováním v programu, ale řešení přímo v databázi může být rychlejší a přehlednější.

Funkce pro práci s textem

Funkce mohou přijímat několik argumentů. V těch případech, kdy je argumentem řetezec, ho můžeme zadat přímo (zadáváme v apostrofech), nebo jako hodnotu můžeme využít libovolný textový sloupec (zadáváme bez apostrofů). V této tabulce uvádím nejčastější funkce pro práci s textem, jejich kompletní přehled naleznete v manuálu MySQL.

FunkcePříkladPopis
CONCAT()CONCAT(sloupec_pocet_zobrazeni, ' krát zobrazeno')Spojuje zadané argumenty do jednoho výsledného řetězce.
LOWER()LOWER('Sedláček')Převede všechna písmena na malá. Aliasem funkce je LCASE().
UPPER()LOWER('Sedláček')Převede všechna písmena na velká. Aliasem funkce je UCASE().
TRIM()Trim(' Ahoj! ')Odstraní bílé znaky (mezery, tabulátory) na okrajích. LTRIM pak pouze z levé strany, RTRIM z pravé.
LENGTH()LENGTH(knihy.nazev)Vrátí počet znaků daného řetězce.
SUBSTR()SUBSTR()('knihy.nazev', 0, 10)Vrátí podčást řetězce. Druhý parametr určuje kde podřetězec začíná, třetí argument jeho délku.
REPLACE()REPLACE('www.google.com', 'www', '')Nahrazují řetězec zadaný v druhém parametru řetězcem z třetího parametru.Funkce pro práci s čísly

Níže je opět uveden jen přehled základních funkci, kompletní seznam naleznete opět v manuálu.

FunkcePříkladPopis
ROUND()ROUND(1.4)Zaokrouhlování.
ABS()ABS(-3)Absolutní hodnota ze zadaného čísla.
POW()POW(3, 2)Vrátí n-tou mocninu (druhý parametr) ze zadaného čísla (první parametr).
RAND()RAND()Vrátí náhodné číslo.


Všechny tyto funkce nijak neupravují data uložená v databázi, pouze mění data získaná na výstupu Vaším dotazemDalší díly tutoriálu

13. Fulltextové vyhledávání
14. Regulární výrazy
15. Operace nad vybranými daty
16. Výběr dat - co se jinam nevešlo
17. K čemu slouží indexy