Nikdy nevíš, kdy to přijde
Zobrazit menu   MENU

10. Spojování více tabulek - pokročilé

V minulém díle jsme si ukázali jako jednoduše spojit 2 tabulky, které mají odpovídající sloupec a zobrazit všechny odpovídající řádky. Kromě základního INNER JOIN, který jsme již zkoušeli existují další možnosti spojení.

V příkladech níže je spojování použito pouze v kombinaci se SELECT což je nejobvyklejší. Použít ho lze ale i při mazání nebo aktualizaci dat.


LEFT JOIN

Neboli LEFT OUTER JOIN (vnější spojení) nám umožnuje spojit tabulky takovým způsovem, kdy z levé (prvně jmenované) tabulky se použití i takové řádky, které nemají odpovídající hodnotu v tabulce druhé. Do požadovaných sloupců z připojované tabulky, kde nebyl žádný odpovídající řádek se doplní NULL.

V naší databázi knih si to vyzkoušíme na výpisu hodnocení. Necháme si vypsat seznam všech knih a jejich jednotlivých hodnocení.
SELECT knihy.nazev, hodnoceni.hodnoceni
FROM knihy LEFT JOIN hodnoceni ON knihy.kniha_id = hodnoceni.kniha_id;


Ve výpisu z databáze dostaneme vypsaná všechna jednotlivá hodnocení s knihami, a také knihu Záskok, která žádné hodnocení uložené nemá, proto je hodnota sloupce z tabulky hodnoceni NULL.
+------------------+-----------+
| nazev      | hodnoceni |
+------------------+-----------+
| Duna       |    10 |
| Duna       |     9 |
| Duna       |    10 |
| Duna       |    10 |
| Duna       |    10 |
| Duna       |     9 |
| Malý princ    |     8 |
| Malý princ    |    10 |
| Malý princ    |     8 |
| Malý princ    |     9 |
| Malý princ    |     9 |
| Svět ledu a ohně |     7 |
| Svět ledu a ohně |     5 |
| Svět ledu a ohně |     5 |
| Záskok      |   NULL |
+------------------+-----------+


RIGHT JOIN

RIGHT JOIN je obdobná varianta, ale s opačnou logikou. Všechny řádky z druhé tabulky budou zahrnuty, ikdyž nemaji odpovídající hodnotu v tabulce první. Ve ničem další se od LEGT JOIN neliší, je tedy zbytečně se tímto spojením zabývat detailněji.


NATURAL JOIN

NATURAL JOIN funguje podobně jako INNER JOIN z minulé kapitoly. Pokud si výraz přeložíme, dostaneme Přirozené spojení. To v kontextu MySQL databáze znamená, že se spojení využíjí sloupce které se k tomu "přirozeně nabízejí", tedy sloupce se stejným názvem. Není pak nutné použít klauzuli ON a specifikování spojovaných sloupců. NATURAL JOIN neumožnuje žádnou jinou funcionalitu než klasický JOIN, ale může zjednoduššit zápis.

SELECT knihy.nazev, vydani_knihy.isbn
FROM knihy NATURAL JOIN vydani_knihy;


Po spuštění tohoto dotazu dostaneme výpis jednotlivých vydání knih a jejich ISBN. Obě tabulky obsahuji sloupec kniha_id, na základě kterého se provedl INNER JOIN:

+------------------+-------------------+
| nazev      | isbn       |
+------------------+-------------------+
| Duna       | 978-80-269-0517-2 |
| Duna       | 978-80-269-0063-4 |
| Duna       | 80-205-0001-4   |
| Malý princ    | 978-80-7549-803-8 |
| Malý princ    | 978-80-00-04733-1 |
| Záskok      | 80-7185-290-2   |
| Svět ledu a ohně | 978-80-7197-550-2 |
+------------------+-------------------+


Při použít INNER JOIN musí mít tabulky právě jeden stejně pojmenovaný sloupec. Pokud jich bude více, nebo žádný, skončí dotaz chybou.CROSS JOIN

CROSS JOIN má obodnbý zápis jako NATURAL JOIN - tedy vynechává se ON a nespecifikují se sloupce ke spojení. Výsledkem takového spojení je kartézský součin - to znamená každý řádek z tabulky A s každým řádkem z tabulky B.

Pokud budeme mít tabulku A s 10 řádky a tabulku B s 15 řádky. Po CROSS JOIN dostaneme výsledek dotazu, který bude obsahovat 150 řádků - veškeré možné kombinace. Spojení uvádím spíše pro zajímavost, žádný způsob reálného využití mě nenapadá.


Spojení více než 2 tabulek

Zatím jsme pro jednoduchost spojovali pouze 2 tabulky, ale nic nám nebrání spojovat třeba 10 různých tabulek. V naší databází máme tabulku pro knihy a další pro jejich autory. Jde o vztah N:M, a jak jsme si již dříve říkali, v takovém případě je nutná další spojovací tabulka. Tou je v našem případě knihy_autori. Abychom tedy byly schopni vypsat knihy a jejich autory, musíme celkem pospojovat 3 tabulky:

SELECT knihy.nazev, autori.jmeno, autori.prijmeni
FROM knihy
JOIN knihy_autori ON knihy.kniha_id = knihy_autori.kniha_id
JOIN autori ON autori.autor_id = knihy_autori.autor_id;


Jak je názorně vidět z dotazu, můžeme jednoduše opakovat celou spojovací část: JOIN tabulka ON spojeni. Jako výsledek dostáváme:

+------------------+----------+------------------+
| nazev      | jmeno  | prijmeni     |
+------------------+----------+------------------+
| Duna       | Frank  | Herbert     |
| Malý princ    | Antoine | de Saint-Exupéry |
| Záskok      | Ladislav | Smoljak     |
| Záskok      | Zdeněk  | Svěrák      |
| Svět ledu a ohně | Elio   | García      |
| Svět ledu a ohně | Linda  | Antonsson    |
+------------------+----------+------------------+Spojení 3+ tabulek bez JOIN

V minulém díle tutoriálu jsme si ukazovali, že JOIN můžeme nahradit spojením přes WHERE. To můžeme samozřejmě udělat i v případě více tabulek. Dotaz se stejným výsledkem jako předchozí by pak vypadal takto:

SELECT knihy.nazev, autori.jmeno, autori.prijmeni
FROM knihy, autori, knihy_autori
WHERE knihy.kniha_id = knihy_autori.kniha_id AND autori.autor_id = knihy_autori.autor_id;Další díly tutoriálu

8. Pokročilé podmínky výběru
9. Spojování více tabulek - základy
10. Spojování více tabulek - pokročilé
11. Agregační funkce
12. Poddotazy